Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 klasy gimnazjalne są częścią działającej w tym samym budynku

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. ks dra Bolesława Domańskiego
.

Zalecamy korzystanie z zasobów WWW
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie - kliknij tutaj

Archiwalna strona gimnazjum - kliknij tutaj